Företaget


Ing f:a Gösta Hedlund AB är ett mekaniskt verkstadsföretag som tillverkar maskinutrustning
till företrädesvis sågverksindustrin och cellulosaindustrin.

Företaget ägs till 100% av familjen Gösta Hedlund. Verksamheten bedrivs i av företaget ägda lokaler i Alfta, Sverige. Vår exportandel är ca 50% av faktureringen. Vi arbetar enbart med egna konstruktioner och allt ritningsarbete är datorbaserat.

TIMMERHANTERINGS-UTRUSTNINGAR
  • Olika typer av inmätningsstationer med tillhörande timmersorterings- anläggningar.
  • Olika typer av sågintag med olika typer av helautomatisk topp rot vändning av timret.
  • Anläggningar för optimering och kapning av helstam (hela träd) och stolpar.
  • Elutrustning till anläggningar enl. ovan med PLC styrda sekvenser.
BIPRODUKTSHANTERINGS-UTRUSTNINGAR
  • Utrustningar för transport och hantering av bark samt förädling av bark. (Sönderdelning till bränsle).
  • Utrustningar för transport och förädling av spån.
  • Utrustningar för transport och förädling av flis. Flissållningsutrustningar.
  • Elutrustning till anläggningar enl. ovan.
För samtliga utrustningar gäller att vi projekterar, tillverkar samt med egna montörer monterar,
driftsätter och till kund överlämnar av oss levererad anläggning. Anläggningarna levereras CE märkta och med erforderlig dokumentation.


Januari 2010, nytt årtionde igen, spännande.
Utvecklingen på Timmerhanteringssidan har och fortsätter oförtrutet att utvecklas.

De sista åren har kraven ökat markant när det gäller ljudnivåer och säkerhet. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och förfina detta. Detsamma gäller kravnivån på hög tillgänglighet och höga kapaciteter.

Vi försöker hela tiden föra en dialog med våra kunder för att uppfylla de krav och önskemål som ställs på maskiner och anläggningar levererade från oss. Vårt motto är att vara en samarbetspartner som våra kunder kan lita på och känna förtroende för även i nya årtionden.


Ing f:a Gösta Hedlund AB
Gösta Hedlund