Produkter/tjänster


TIMMERHANTERING

Timmerbord

Timmerskruvmatare

Städskrapor
Stegmatare
Timmerelevatorer
Timmerbanor
Timmersorterbanor
Kurvvändning
Stoppklaffar
Nerläggsklaffar
Enstocksmatare
Avpuffare
Mätbanor
Sidoföringar
Kaputrustningar
Metalldetektorer
Mätramar
Vridvändare
Accelerationsbanor
Timmertrappor
Tallriksvändare
Jämndragningsrullar
Roterande enstocksmatare
Sidobedömningsbord

BIPRODUKTSHANTERING
Rullställstransportörer
Trågtransportörer
Skraptransportörer
Vibrationstransportörer
Flissåll
Rullsåll
Skopelevatorer
Hugganläggningar
Fläktar
Skruvtransportörer
Skakbord

TJÄNSTER
El-skåp
PLC
Säkerhetssystem
Montage
Montörer