Projekt

Nytt timmerintag för AB Rundvirke i Marmaverken, Sverige.
Driftsättning, våren 2010.
Länk till kunds
hemsida
Nytt timmerintag för Wedde Sveg timber AB i Älvdalen.
Driftsättning, hösten 2010.
Länk till kunds
hemsida
Uppgradering av timmerintag på Eksjö industri AB.
Driftsättning, hösten 2010.
 

Uppgradering av timmersortering till tvärmatning för Siljan Timber AB i Mora.
Driftsättning, juli 2010.

Länk till kunds
hemsida
Ny barkhantering för Moelven Österdalsbruket AS, Norge.
Driftsättning, juli 2010
 
Torrflis/Rivaranläggning för Höglands Såg & Hyvleri AB, Örnsköldsvik.
Driftsättning, juli 2010.
Länk till kunds
hemsida
Uppgradering av sågintag för Vida Urshult AB.
Driftsättning, juli 2010.
Länk till kunds
hemsida
Uppgradering av sågintag för AB Karl Hedin Sågverk, Karbenning.
Driftsättning, juli 2010
 
Uppgradering av sågintag för BooForssjö AB, Forssjö.
Driftsättning, juli 2010
Länk till kunds
hemsida