Referenser

2012 Wallnäs AB
Sverige
Nytt Timmerintag
2012 Moelven Valåsen
Sverige
Nytt Timmerintag
2012 Blybergssågen
Sverige
Barkhantering
2011 JG Andersson
Averige
Ljusbommar (säkerhet)
2011 Moelven Ransbysågen
Sverige
Ljusbommar (säkerhet)
2011 NWP, Östavall, Hissmofors och Sikås
Sverige
Ljusbommar (säkerhet)
2011 SCA Munksund
Sverige
Uppgradering med Eldrifter, Timmerbord
2011 Wallnäs AB
Sverige
Uppgradering med Eldrifter
Timmerbord
2011 Bergene Holm AS, Brandval
Norge
Uppgradering av Timmersortering med
Ny Vridvändare, Rotreducering ”bypass”
och Timmerskruvmatare
2011 Moelven Valåsen
Sverige
Ljusbommar (Säkerhet)
2011 Fegens Sågverk
Sverige
Uppgradering av Timmerhantering
med ny Stegmatare
2011 Stangeskovene AS
Norge
Ny Flishantering
2011 Boo Forssjö
Sverige
Ny Timmerskruvmatare
2011 Bodafors Trä AB
Sverige
Ljusbommar (säkerhet)
2011 Moelven Notnäs, Torsby
Sverige
Uppgradering av sågintag med ny Vridvändare
2010 Vattenfall, Uppsala
Sverige
Ny centrumlös skruv för pellets
(Hög kapacitet)
2010 Falu Energi, Falun
Sverige
Nytt vedintag till hugganläggning
2010 Nordic Paper, Seffle
Sverige
Ny Barkhantering
2010 Moelven Österdalsbruket AS
Norge
Nytt Sågintag
2010 Bergene Holm AS, Brandval
Norge
Ny Timmerskruvmatare
2010 Blybergssågen, Wedde
Sverige
Nytt Sågintag
  Siljan Timber AB, Mora,
Sverige
Ombyggnad timmersortering
  ANS Byglandsfjord, Byglandsfjord,
Norge
Ombyggnad barkhantering
  Möckelns Sågverks AB, Älmhult,
Sverige
Ombyggnad timmervändare
  Aserraderos Arauco S A, Viñales Sawmill,
Constitucion Concepcion, Chile
Nytt sågintag
  NWP Östavall, Östavall,
Sverige
Nytt Intag till ny såglinje
  Moelven Mjösbruket AS, Biri,
Norge
Ombyggnad sågintag
  Moelven Numedal AS, Flesberg,
Norge
Nytt Sågintag
  Moelven Nössemark Trä AB, Ed,
Sverige

Nytt Sågintag
  Östanåsågen AB, Edsbyn,
Sverige
Uppgradering sågintag
  Wedde Sveg AB, Älvdalen,
Sverige
Ny Timmersortering med sidobedömning
  Eidskog Stangeskovene, Skotterud,
Norge
Ombyggnad sågintag
  Gyllsjö Trä AB, Klippan,
Sverige
Nytt Sågintag Klenlinje
  Siljan Timber AB, Mora,
Sverige

Nytt Sågintag
  Moelven Österdalsbruket AS, Koppang,
Norge
Nytt Sågintag
  J G Andersson Söner AB, Linneryd,
Sverige
Nytt Intag timmersortering
  Latitude Ltd,
Ryssland
Nytt Vedintag, Spånplattefabrik
  Plyfa Plywood AB, Hassela,
Sverige
Nytt Timmerintag, Plywoodfabrik
  Brattby Sågverks AB, Vännäs,
Sverige
Uppgradering sågintag, Grovlinje
  Stenvalls Trä AB, Sikfors,
Sverige
Nytt Sågintag, Grovlinje
  Amur Forest,
Ryssland
Nytt Sågintag, Biproduktshantering
  Moelven Van Severen AS, Namsos,
Norge
Ny barkhantering
  Bodafors Trä AB, Malmbäck,
Sverige
Ombyggnad Sågintag
  Moelven Numedal AS, Flesberg,
Norge
Nytt Intag, Timmersortering med sidobedömning
  Otta Sag AS, Otta,
Norge
Nytt Sågintag med rotreducering, Transportörer för biproduktshantering
  Begna Bruk AS, Begna,
Norge
Nytt Sågintag
  AB Karl Hedin, Krylbo
Nytt Sågintag Till klentimmerlinje,
Kapacitet upp till ca 45 stock/min
  AB Karl Hedin, Krylbo
Nytt Intag, Timmersortering med sidobedömning
Kapacitet upp till ca 35 stock/min
  Anundsjö Trä AB, Bredbyn,
Sverige
Nytt Sågintag.
  IKEA Swedwood, Wielbark,
Polen

Helstamsanläggning med kapning och sortering.
Nytt Sågintag