Author: jens

Hedlunds har utsett företaget 1point5 OY som representant för företagets produkter och lösningar på den finska marknaden. 1point5 har sin hemvist i Hamina i sydöstra Finland. Teamet i 1point5 OY, Gavin Cruikshank och Klaus Janson Jr. har båda lång erfarenhet och bakgrund i sågverksbranschen. Hedlunds...

Eksjö Industri AB uppgraderar intaget till sin befintliga timmersortering. Befintliga timmerbord moderniseras med nya glidbalkar och drivenheter med planetväxlar och eldrifter. Hedlunds levererar mekaniska ombyggnadsdetaljer och mekanisk montageledning för ombyggnaden som sker under sommaren 2020....

Holmen Braviken utanför Norrköping byter ut befintlig stegmatare i timmersorteringen mot en ny Double Action stegmatare från Hedlunds. Den nya mataren kommer att hantera hela timmerfångsten om cirka 1 200 000 m³ in till sågverket och har en kapacitet på 40 stock per minut. Den...

Moelven Notnäs i Torsby investerar i en ny timmerbana efter barkningslinjen. Avsikten med investeringen är i huvudsak att förbättra ljudmiljön genom sänkt buller. Den nya banan är utrustad med kedjehjul i nylon och slitplast i specialutförande för extra ljuddämpning. Medbringarna äntrar banan linjärt och en...

Moelven Mjösbruket i Biri i Norge moderniserar intaget till befintlig timmersortering. Parallellt med det befintliga intaget kommer det nya intaget att byggas upp under drift för att sedan kopplas ihop med den befintliga sorterlinjen. Hedlunds har fått uppdraget att leverera tillkommande timmertransportörer, renhållningstransportörer, gångplan, timmerkran,...

Åsljunga Pallen AB i Örkelljunga moderniserar sågintaget för högre kapacitet. Moderniseringen består av en eldrift till timmerbord 2 och en ny stegmatare. Eldriften består av en ny drivaxel med lager, delade drivhjul, en planetväxel samt elmotor 7,5 kW för konstantmoment. Därefter kommer en ny stegmatare...

Vida Timber i Borgstena uppgraderar sågintaget med en ny mottagningsbana. Uppgraderingen är ytterligare ett steg i en stegvis modernisering av sågintaget. Den nya banan är utrustad med kedjehjul i nylon och slitplast i specialutförande för extra ljuddämpning. Medbringarna äntrar banan linjärt för en tystare drift....

Lars Lindvall tillträder som VD i bolaget från och med september 2019. Lars har varit verksam i sågverksbranschen sedan 1985 och har lång erfarenhet av sönderdelning och materialhantering genom tidigare anställningar hos bl.a. Söderhamn Eriksson och Bruks. Lars har tidigare mest verkat på internationella marknader...

Setra Heby Sågverk uppgraderar sågintaget för högre kapacitet och tillgänglighet samt för att reducera underhållsbehovet. Målet är att erhålla en kortare och jämnare stocklucka efter första timmerbordet. Uppgraderingen består av Hedlundsmaskiner efter ett befintligt timmerbord i två sektioner: en 6-rullars timmerskruvmatare för att enstyckemata och...

Höglandssågen i Anundsjö uppgraderar sågintaget för högre kapacitet. I samband med investeringar i barkning, såglinje och undervåning uppgraderas också timmerintaget för att hålla jämna steg och ge god försörjning av timmer. Uppgraderingen består av ett antal moderna maskiner ur Hedlunds sortiment; före barklinjen en timmerskruvmatare...