Historia

Sex generationer.

Hedlunds finns etablerat i Alfta, ett mindre samhälle i Hälsingland i södra Norrland. Hedlund har bedrivit mekanisk verkstad här sedan slutet av 1800-talet. I dag är en person ur vardera 4:e, 5:e och 6:e generationen sedan starten verksamma i bolaget tillsammans med övriga medarbetare.

1890 – Generation 1

1890 – Generation 1

Per Johan Hedlund startade en smides- och mekanisk verkstad 1890. Den var belägen i Alfta, lite uppströms från nuvarande plats längs Voxna älv. Där byggde han upp en mekanisk verkstad med ett egenkonstuerat vattenkraftverk för elförsörjning till verkstad och bostad. Produktionen bestod av förekommande manufaktursmide

1915 – Generation 2

Jonas Rickard Hedlund, son till Per Johan, tog över verksamheten och drev den vidare. Likartad produktion av manufaktursmide som båtshakar, klövsaxar och andra smidesarbeten. Under 1930-talet uppförde Jonas Rickard ett nytt, större vattenkraftverk intill verkstaden vid Voxna älv.

1948 – Generation 3

1948 – Generation 3

I slutet på 1940-talet övertog J R Hedlunds son Wiktor Hedlund verksamheten och drev denna vidare, fortfarande med inriktning mot manufaktursmide och reparationsarbeten. Verksamheten riktades nu särskilt mot sågverksindustrin, i huvudsak i omgivningarna i Hälsingland.

1967 – Generation 4

I mitten av 1960-talet trädde Wiktor Hedlunds son Gösta in i verksamheten. Med hans erfarenhet från sågverk och som konstruktionsansvarig på ett maskinleverantörsföretag utvecklades verksamheten till att framförallt inrikta sig mot timmerhantering för sågverksindustrin. Vid denna tid gjorde reducertekniken sitt intåg i sågverken vilket ställde

1983 – Generation 5

Göstas son Per Johan börjar i företaget.

2010 – Generation 6

Per Johans son Jens börjar i företaget.

2019 – ARAT Group

2019 – ARAT Group

Bolaget ingår sedan februari 2019 i ARAT Group tillsammans med fyra andra företag med sågverksanknytning. Familjen Hedlund fortsätter i bolaget på nyckelbefattningar.