Höglands Såg och Hyvleri, Anundsjö uppgraderar sågintaget

Höglands Såg och Hyvleri, Anundsjö uppgraderar sågintaget

Höglandssågen i Anundsjö uppgraderar sågintaget för högre kapacitet. I samband med investeringar i barkning, såglinje och undervåning uppgraderas också timmerintaget för att hålla jämna steg och ge god försörjning av timmer. Uppgraderingen består av ett antal moderna maskiner ur Hedlunds sortiment; före barklinjen en timmerskruvmatare för att jämndra och mata stock efter första timmerbordet, en Double Action stegmatare för enstycksmatning till barklinjen, en accelerationsbana före barkmaskinen för att köra ihop stockluckan. Efter barklinjen nya elektriska stockavpuffare, en timmerskruv för mottagning, ändjämning och sidoföring av stock och avslutningsvis en Double Action stegmatare för enstycksmatning till såglinjen. Anundsjö sågar under 2019 cirka 235 000 m³ och siktar med nyinvesteringen på att komma upp till ca 300 000 m³ inom något år. Sågintaget driftsattes hösten 2019.