Timmerskruvmatare

Timmerskruvmatare

Den moderna, mångsidiga och flexibla maskinen som fyller många syften. Tar emot och riktar upp stock. Jämndrar och transporterar enstyckedelat. Uppvinklad lyfter den stock i höjd. Bryter upp timmerbrötar. Tyst och mjuk gång. Enkel och robust konstruktion. Frekvensstyrd elmotordrift. Passar in på många ställen i sågintag och timmersortering och ersätter ofta äldre teknik med en bättre funktion.

 

Vidare kan längd, bredd och stigning med enkelhet konfigureras för inpassning i befintliga anläggningar för önskat dimensionsspektrum på timret.