Avpuffare

Avpuffare

Hedlunds avpuffarserie utgörs av tre typer av maskinuppställningar för avpuffning av stock från timmerbanor som tillsammans täcker upp en mängd olika behov utifrån gällande förutsättningar och krav. Samtliga lösningar delar vår övergripande designfilosofi att dimensionera för hög kvalité tillgänglighet i tuffa driftsförhållanden. Vi erbjuder även möjligheten att eftermontera vissa typer av puffsystem på befintliga timmerbanor av samtliga fabrikat.

 

Excentriska

Denna typ opererar med en avpuffarpuck som roterar excentriskt kring en axel driven via vinkelkuggväxelmotor. Den excentriska rörelsen resulterar i en mjuk ’avstrykning’ av stocken som tillsammans med en kontinuerlig rotationsriktning utan vändlägen resulterar i reducerade ljudnivåer samt minskat maskinslitage.

 

Avpuffarpucken är upphängd i ett specialtillverkat stållagerhus med tvåradiga sfäriska rullager för hög tillförlitlighet. En gummiklokoppling isolerar växeln från momentspikar för ökad livslängd. Vidare kan denna typ av puffare monteras direkt på maskin eller i ett separat stativ för att vidare isolera denne från resten av maskinuppställningen. Detta system lämpar sig väl till snabb och enkel eftermontering på befintlig maskinutrustning.

 

Separat drift på samtliga sektioner introducerar ytterligare frihetsgrader i styrningen och möjliggör därför kompensering för exempelvis konicitet vilket resulterar i hög precision i tillslaget. Vidare tillåter varje sektion mekanisk justering av hemläget för snabb trimning utan ingrepp i styrsystemet.

 

Underliggande – Direktdriven

Klassiker i modern tappning – Den underliggande ’kohornspuffen’ kan med dagens styrning och riktare opereras med direktdrift vilket håller antalet rörliga delar och därav underhållet på en minimumnivå. Denna typ kan konfigureras med olika antal armar per drift beroende på längdspannet och gällande stocklucka. Typisk konfiguration är ’2+1’ för fallande längder med jämnände i framkant. Denna typ tillåter även ’dubbelavpuffning’ vilket betyder att denna kan slå stocken i båda riktningar vilket är fördelaktigt i många typer av flöden.

 

Underliggande – Vevsläng

Vevslängsdrift är det kompromisslösa alternativet för underliggande avpuffare då dess mjuka vändlägen möjliggör lång livslängd i de absolut tuffaste av driftsförhållanden.