Barktransportörer

Barktransportörer

Vid timmerintag och sortering är det ofrånkomligt att skräp uppkommer, främst från bark som lossnar från stocken när den nöts, rullar och glider mot stålet på våra maskiner. Det är viktigt att få bort detta skräp av trivsel och säkerhetsskäl, men också ur ett hållbarhetsperspektiv då dessa träfibrer kan användas för energiåtervinning eller skapandet av nya produkter. Eftersom skräpet uppkommer på olika stället, ställs också olika förutsättningar på gränssnitten att orientera sig i, därför har vi tre olika maskiner listat nedan som möjliggör säker renhållning i alla typer utav utrymmen.

 

Bandtransportörer

En bandtransportör kan utformas på många olika sätt, vilket ger den förutsättningar att placeras i trånga utrymmen. En bandtransportör används oftast i kombination med en städskrapa, då bandtransportören mynnar ut till den större och kraftigare städskrapan. Bandtransportören kan såklart operera enskilt, då den kan placeras ut i olika nivåer, lutningar, bredder och längder tills att den når målet för avlämning.

 

Våra band är av högsta kvalitet och går med kontinuerlig drift i decennium utan underhållsingrepp.

 

Skruvtransportörer

Centerlösa skruvatransportörer är moderna, säkra och kostnadseffektiva. De kommer i många olika utförande vad det gäller: dimensioner, kapacitet och användningsområden. Centerlösa skruva kan vara väldigt långa och kan monteras horisontelt, vertikalt och alla vinklar där emellan. Syftet med centerlösa skruvatransportörer är att göra anläggningarna säkrare genom att eliminera damm och skräp, och ta till vara på spillmaterial.

 

Skraptransportörer

Skraptransportörer är pålitliga, säkra och kostnadseffektiva. De finns i en mängd olika utförande vad det gäller bredder, nästan obegränsad längd, kapacitet och användningsområden. Skraptransportörer monteras horisontellt och upp till 60° lutning. Syftet med skraptransportörer är att göra anläggningarna säkrare genom att eliminera damm och skräp, och ta till vara på spillmaterial.