Sidoföringar

Sidoföringar

Sidoföringsbord är applicerbart för timmerdepåer och för att förflytta stora kvantiteter timmer över både korta och långa sträckor i radiell riktning. Ett sidoföringsbord påminner om ett påläggnings- eller särdragningsbord och drivs av kedjor över en glidbalkar. Dessa kedjor kan utrustas med medbringare om så önskas.

 

Sidobedömningsbord

Sidoföring lämpar sig väldigt bra för kvalitetsbedömning. Om er anläggning har mänsklig bedömning, byggs en hytt och spegel intill sidoföringsbordet och den ställbara kontinuerliga driften säkerställer att rätt bedömning kan utföras.

 

Jämndragningsrullar

Om man önskar att timret på sidoföringen ska jämndras i axiell riktning åt något håll, kan jämndragningsrullar appliceras på sidoföringsbordet som ett tillägg.