Timmersorteringsbanor

Timmersorteringsbanor

Timmersortering sker på en längsgående bana med avpuffare till fack på båda sidor om banan. Banan är moduluppbyggd där driv- och vändändar tillsammans med önskat antal avläggsmoduler kombineras. Avlägg sker genom underliggande, frekvensstyrda elektriska avpuffararmar som snabbt och distinkt puffar av stocken i exakt rätt ögonblick och sedan återvänder till sitt utgångsläge. Precisionen är oerhört viktig då stock kan transporteras i upp till 180 m/min. och måste läggas av i exakt läge för att bibehålla god ordning i facken. Genom vår styrteknik och utformning av styrskenor och fack har vi god kontroll på denna process. På köpet slipper du hydrauliken och får på så sätt ett bättre, vintersäkrat system med enklare underhåll och utan miljöproblematik.