Timmerbord

Timmerbord

Ett timmerbord är oftast det som inleder ett timmerintag och består utav två sektioner: pålastning och särdragning. På pålastningsbordet placeras ett omfång av timmer från hjullastare eller kran. Kapaciteten av hur mycket som kan läggas på beror främst på längden av pålastningsbordet. Pålastningsbordet driver timret framåt över balkarna med hjälp av kedjor, tills att det når särdragningsbordet. Särdragningsbordet är kortare än pålastningsbordet men tillämpar samma teknik som pålastningsbordet. Särdragningsbordet har egen drift där kedjorna rör sig snabbare över glidbalkarna. Detta medför att det stora omfånget av timmer från pålastningsbordet dras isär för att kunna hanteras av nästkommande maskin.

 

Ett timmerbord anpassas till anläggningens kapacitet, pålastningsönskemål och timmerdimensioner.