Timmertrapp

Timmertrapp

Timmertrapp eller enstocksmatare är en singulerande maskin vars fysiska design kan hantera stor inkommande timmerkvantitet och singulera det ner till en stock i taget, tack var dennes geometriska form. Därför placeras oftast en timmertrapp i sådana situationer med hög inkommande kvantitet som ska transformeras upp i tillexempel en timmerbana som hanterar en stock i taget. En timmertrapp kan byggas i en ett eller flera steg beroende på hur högt stocken ska lyftas, däremot brukar vi inte rekommendera fler än tre steg, eftersom den övergripande kapaciteten då minskar, däremot kan den med fördel placeras i serie med en annan eleverande maskin för att uppnå det syftet.