Vändare

Vändare

Hedlunds vändarfamilj består av tre olika maskiner med unika egenskaper som tillsammans täcker upp en mängd olika typer av processlösningar med varierande kapacitet.

 

Vridvändare

Vridvändaren är vår mest kompakta vändlösning som via en direktdriven revolverkrona vrider inkommande stock 90° runt dennes centrum. Vid överlämning från inkommande timmerbana förs stocken upp på aggressiva rullar som drivs av separata tappväxelmotorer vilket förhindrar slirning och resulterar i precisare tillslag med mer konsekvent utfall. Vidare frigörs stocken från inkommande bana innan tillslag vilket motverkar slitage samt resulterar i tystare drift.

 

Efter vridning faller stocken ned i endera en bottenbana för vidare transport i axiell riktning eller ett ’bottenutsläpp’ som taktar stocken i radiell led vilket möjliggör en något högre kapacitet. Båda lösningar är upphängda i gummielement och stommarna är, där tekniskt möjligt, sandfyllda för att reducera både bulleremission och vibrationsutbredning. Vidare kan vår vridvändarutrustning eftermonteras på befintliga slagvändare. Se filmen här!

 

Tallriksvändare

Tallriksvändaren vänder timret 180° grader i axiell riktning via en driven tallrik av stor diameter i ett kontinuerligt flöde. Den kontinuerliga driften möjliggör hög kapacitet och tillgänglighet samtidigt som en låg ljudnivå uppnås.

 

Kurvvändare

Kurvvändning är det kompromisslösa alternativet när det kommer till flöden med krav på höga stycketal och låga ljudnivåer. Kurvvändning kommer i två olika typer av konfigurationer, 180° eller 90°+90° vilka båda har samma funktion men medför flexibilitet i utformningen av hela systemlayouten. Vid kurvvändning delas flödet upp i två separata underflöden där stockar som avses att vändas går ’off-line’ och tvärmatas 180° på en kedjekurvbana med kontinuerlig drift för att sedan sammanslås med huvudflödet. Då den totala kapaciteten kan ses som summan av de två underflödena uppnår det teoretiska stycketalet 60 stockar per minut.