Moelven Mjösbruket moderniserar timmersorteringen

Moelven Mjösbruket moderniserar timmersorteringen

Moelven Mjösbruket i Biri i Norge moderniserar intaget till befintlig timmersortering. Parallellt med det befintliga intaget kommer det nya intaget att byggas upp under drift för att sedan kopplas ihop med den befintliga sorterlinjen. Hedlunds har fått uppdraget att leverera tillkommande timmertransportörer, renhållningstransportörer, gångplan, timmerkran, styrutrustning, uppmontering och driftsättning av den nya anläggningsdelen.