Moelven Notnäs investerar i förbättrad ljudmiljö

Moelven Notnäs investerar i förbättrad ljudmiljö

Moelven Notnäs i Torsby investerar i en ny timmerbana efter barkningslinjen. Avsikten med investeringen är i huvudsak att förbättra ljudmiljön genom sänkt buller. Den nya banan är utrustad med kedjehjul i nylon och slitplast i specialutförande för extra ljuddämpning. Medbringarna äntrar banan linjärt och en rulle på gummidämpare tar emot stocken efter barkmaskinen. Avpuffaren är av typ vevsläng med eldrifter för mjuk gång och hög kapacitet. Sammantaget ger alla åtgärder en tystare drift. Banan monteras in under sommaren 2020.