Företaget

Hedlunds utvecklar, konstruerar och tillverkar lösningar för sågverksindustrin. Vi förser sågverk över hela världen med förstklassiga timmerhanteringsutrustningar. Tack vare innovation, högteknologiska lösningar, yppersta tillverkningskvalitet och kundservice når vi framgångar såväl i vårt närområde som på fjärran marknader.

Ingenjörsfirma G. Hedlund AB

Hedlunds är i dag en världsledande leverantör av utrustningar för timmerhantering till sågverk. Vårt huvudkontor och tillverkningsenhet finns i Alfta i mellersta Sverige. Vi befinner oss i ett av Sveriges mest betydelsefulla skogsdistrikt med världens kanske finaste furubestånd vilket har format vår verksamhet genom generationer. Våra kunder finns huvudsakligen i Skandinavien men vi har gjort många leveranser över hela världen. Vi har vår egen konstruktions- och tillverkningsresurs för att kunna betjäna våra kunder på absolut bästa sätt.

Made in Sweden

Våra produkter tillverkas i Hälsingland i södra Norrland. Familjen Hedlund har bedrivit verksamhet på platsen sedan slutet av 1800-talet. Vi använder svenskt stål och komponenter från företrädesvis Sverige, Finland och Tyskland. Vi har byggt upp en lång tradition och erfarenhet som gör att våra produkter får den välkända kvalitetsstämpeln man tänker på när man ser namnet Hedlund. Utveckling och försäljning är belägen på samma plats som produktionen vilket ger snabb och enkel kommunikation. Vår produktion handlar i huvudsak om kapning, svetsning, fräsning, svarvning och maskinmontage. Övriga produktionstjänster och material anskaffas från kompetenta kvalitetsleverantörer i närområdet.

HÖGA STYCKETAL OCH TILLGÄNGLIGHET

Våra kunder eftersträvar maximal lönsamhet genom högsta möjliga processhastighet. Vi arbetar kontinuerligt med att öka kapaciteten på våra maskiner i deras system och maximera tillförlitligheten. I praktiken ökar hastigheterna maskinlayouterna utvecklas för att forma sömlösa, väl fungerande system med integrerade styrningar. Allt för att ständigt mata efterföljande processer på ett optimalt sätt.

 

Timmerhantering ställer många utmaningar med tuff drift och långa arbetspass per dag. Vi eftersträvar nollvision för haverier i anläggningarna. Genom att konstruera vissa delar av maskinerna robust och andra delar som slitageytor kan vi beräkna underhållsintervall och tillhandahålla slitdelar för planerade underhållsstopp.

HEDLUNDS I VÄRLDEN

 

SAMARBETSPARTNERS
Sverige, Ryssland och Polen

 

Agenter
Norge, Chile och Argentina

 

RESERVDELSLAGER
Alfta – huvudlager

Virserum – lokalt lager

Kongsvinger, Norge – lokalt lager

Kunden i fokus

För oss handlar kundkontakt om något mer än att bara sälja bra anläggningar och maskiner. Vi är med från start till mål, planerar olika layouter och utföranden tillsammans med kunden för att uppnå den optimala lösningen utifrån kundens önskemål. Med vår erfarenhet av timmerhantering, rekommenderar vi olika typer möjligheter och påvisar argument för respektive alternativ. Vi har mycket att tacka våra kunder för. Genom gemensam strävan om nya ambitioner av höjd kapacitet, bättre tillgänglighet, mänsklig säkerhet och hållbar utveckling – delar vi ett engagemang som driver utvecklingen av morgondagens teknik framåt. Med start till mål menar inte vi att allt är klart vid driftsättning, utan att vi finns med under resans gång. Det vill säga, kontinuerligt löpande kontakt gällande underhåll, service, reservdelar och uppgraderingar.

Teknikutveckling i framkant

Med en bas av välutbildade och erfarna ingenjörer bedriver vi egen utveckling av mekanisk konstruktion och styrsystem för att kunna leverera helhetslösningar. Vår plana och agila arbetsstruktur mellan säljare, produktion och utvecklare medför också att inget informationsbortfall sker. Vi ser också till att samarbeta med dom bästa i branschen vad det gäller elmotorer och sensorteknik. Vårt utvecklingsteam arbetar med de senaste digitala verktygen vad det gäller beräkningar, simuleringar, 3D-modellering och molnbaserat informationsflöde. Genom att visualisera vad vi gör, ger vi också våra kunder en ärlig och verklig bild av vad vi erbjuder.

Hållbarhet

Världen står inför stora utmaningar och klimatforskarna har tydligt förmedlat att det är detta decennium vi har på oss att förändra tillverkningsindustrin för att nå en klimatneutral omställning. Vi är inte där än, men vi jobbar dagligen med att försöka nå dit.

 

Vi är med och möjliggör denna omställning eftersom vi stödjer och verkar i en bransch som sitter på lösningen till en hållbar framtid, råvaran: skog. Trender, forskning och politiska beslut banar vägen för att satsa på innovation från skogen, vilket är en naturlig koldioxidfångare både som produkt och råvara.

 

Det vi gör idag är att optimera materialanvändningen av våra maskiner, använda modulära element för slitageytor så att de enkelt kan bytas ut, tillämpa eldrift och främst säkerställa god kvalité för att uppnå en långlivad produkt. Vi använder oss också av så lokala produkter och material för att inte tumma på miljölagar och för att minska frakterna i största möjliga mån. Vi tillhandahåller tjänsten att återta maskiner, för att försöka åstadkomma en mer cirkulär ekonomi och ta mer ansvar för det material vi använder. Efter att en maskin har fullbordat sitt syfte vid en anläggning, kan samma maskin renoveras och återanvändas vid en annan anläggning, alternativt materialåtervinnas.