Referenser

De kunder som använder Hedlunds produkter är verksamma i
stora delar av världen, som tillexempel Chile, USA och Ryssland.
Vår dominans i Europa, Norden och Sverige är också vår största
marknad. Läs nedan om våra kunders upplevelse av våra
produkter, tjänster och hur deras verksamhet förbättrades med
maskiner från Hedlunds.

USNR – Portland, USA

Timmerskruvmatare – 2019

Vida Timber – Borgstena

Uppgradering av Timmerintag – 2019

Moelven – Notnäs

Uppgradering av Timmerintag – 2019

Sveden Trä – Rågsveden

Ny Bottenbana – 2019

 

Se filmen här!

Setra Group – Heby

Uppgradering av Timmerintag – 2019

Högland – Anundsjö

Uppgradering av Timmerintag – 2019

Uppgradering av timmerintag för kapacitetsökning mot såg. Från Hedlunds levererades en timmerskruv/stegmatar-kombination före och efter barkmaskin.  Vidare uppgraderades timmerbana efter barkmaskin med underliggande direktdrivna avpuffare.

Se filmen här!

Arauco Nueva Aldea – Chile

Stegmatare, Doucle action – 2019

Magistraal – Ryssland

Timmerintag – 2019

Högland – Anundsjö

Sorteringsintag – 2018

Bäckebrons Sågverk

Barkhantering – 2017

Kiwi Lumber – Masterton, Nya Zeeland

Timmerintag – 2017

ATA – Sandsjöfors

Timmersortering och Sågintag – 2016

Se filmen här!

 

Setra Group – Kastet

Timmerintag – 2016

 

Se filmen här!

Vida Timber – Nössemark

Timmerintag – 2016

 

Se filmen här!

Tropik Wood – Fiji

Timmerbord – 2015

Asia les – Ryssland

Timmerintag – 2014

 

IP Mamaev – Irkutsk, Ryssland

Timmerintag – 2013

Red October – Perm, Ryssland

Timmerintag – 2012

Volwood – Ryssland

Timmerintag – 2012

Moelven – Valåsen

Timmerintag – 2012

 

Se filmen här!

Siljan Group – Blybergssågen

Timmerintag – 2010

 

Se filmen här!