Högland – Anundsjö

Uppgradering av Timmerintag – 2019

Uppgradering av timmerintag för kapacitetsökning mot såg. Från Hedlunds levererades en timmerskruv/stegmatar-kombination före och efter barkmaskin.  Vidare uppgraderades timmerbana efter barkmaskin med underliggande direktdrivna avpuffare.

Se filmen här!

Teknisk data
Momentan kapacitet
Uthållig kapacitet
Stockdiameter, Topp
Stocklängd
Utförande