Sveden Trä – Rågsveden

Ny Bottenbana – 2019

 

Se filmen här!

Teknisk data
Momentan kapacitet
Uthållig kapacitet
Stockdiameter, Topp
Stocklängd
Utförande