Setra Heby Sågverk uppgraderar timmerintaget

Setra Heby Sågverk uppgraderar timmerintaget

Setra Heby Sågverk uppgraderar sågintaget för högre kapacitet och tillgänglighet samt för att reducera underhållsbehovet. Målet är att erhålla en kortare och jämnare stocklucka efter första timmerbordet. Uppgraderingen består av Hedlundsmaskiner efter ett befintligt timmerbord i två sektioner: en 6-rullars timmerskruvmatare för att enstyckemata och jämndra stock, en sidoföringstransportör och en tvåstegs timmertrapp som lägger stock till befintlig timmerbana. Vidare en ny FC 16 kran, elutrustning och montage. Sågintaget driftsattes hösten 2019.