Tjänster

Denna sida beskriver vilka tjänster vi bedriver för att förstärka och säkerställa att våra kunders upplevelse och behov tillgodoses. Marknadsledadande teknik i all ära, men utan tjänster som knyter ihop det hela, är värdet av en produkt inte större än vad kunden har kunskap att utnyttja den till. Vi är med och hjälper er under resans gång, för att ni ska kunna uppnå de bästa resultaten som möjligt!

Nyckelfärdiga lösningar

Nyckelfärdiga lösningar innebär att när ni som kund köper anläggning eller maskiner av oss, tar vi det totala ansvaret för genomförandet. Utifrån de önskemål och begränsningar som kan finnas, ger vi olika förslag på möjliga utfall och beslut tas därefter tillsammans. Detta följs upp med designprocess, tillverkning, installation, dokumentation och fortlöpande service – för att ni som kunder ska kunna koncentrera er på eran verksamhet.

Projektgenomförande

Vårt projektgenomförande sker i tolv steg, varav steg 1–8 är från upphandling till att maskinerna står på er mark, steg 9–12 är själva överlämningen och den fortlöpande tjänsten vi erbjuder med service och underhåll, tills det att maskinen har nått sitt livscykels slut – då vi också kan hantera den processen åt er.

1. Kravspecifikation, offert & beställning – Kund specificerar sina krav och önskemål, vi offererar olika förslag, beslut fattas och beställningen är klar.

 

2. Förstudie – Förstudien löper parallellt med det föregående steget, där våra ingenjörer samarbetar tätt med de tekniska försäljarna för att nå fram till den bästa lösningen. I förstudien bestäms alla beslut för att få en överskådlig projektprocess.

 

3. Designprocess – I designprocessen genomförs alla beslut. Det vill säga, mekanisk-, el, automation- och byggkonstruktion planeras och tillämpas.

 

4. Tillverkning – Därefter monteras maskinerna ihop i vår verkstad av egentillverkade och köpta komponenter.

 

5. Leverans – Maskinerna levereras ut till kund.

 

6. Montage – Väl ute hos kund samordnar vi med verksamheten och byggentreprenörer för att på ett smidigt sätt montera de nya maskinerna och eventuellt plocka bort gamla.

 

7. Utbildning – Innan verksamheten kan börja rulla på som vanligt igen, ser vi till att utbilda personalen så att maskinerna körs som de är tänkt.

 

8. Driftsättning – När allt är klart och säkerställt kan driftsättningen tas i bruk, där vi är med och trimmar in maskinerna och ser till så att allting rullar på som bestämt.

 

9. Överlåtande – Överlåtandet kan göras när tidigare punkter är genomförda och uppfyllda.

 

10. Godkännande – Godkännande berör både godkännande besiktning från vår och kunds sida.

 

11. Utvärdering – Vi följer alltid upp våra projekt för att lära oss av processen. Det är också ett sätt för oss att få feedback efter en stunds driftgång, för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

 

12. Service & underhåll – Utöver utbildning som sker i samband med överlåtandet, finns vi alltid tillgänglig för service för att svara på frågor, trimma in maskinerna över tid, samt tillgodose med reservdelar och större underhållsarbeten.

Certifiering – Annex II 1A

Nyckelfärdiga lösningar, där vi levererar fullständiga bemyndiga installationer inom Europeska unionen, uppfyller alltid kraven för CE-certifikat enligt maskindirektiven Annex II 1A.

Ombyggnationer

Oftast sker ombyggnationer för att behovet av att såga och producera mer produkter är önskvärt och inte för att maskinerna i sig är slut. Ibland kan det räcka med att byta ut en eller två maskiner i en timmerhanteringslina för att eliminera en flaskhals och därmed öka hela intagets kapacitet. Hedlunds har lång erfarenhet av att anpassa och optimera ökad kapacitet av timmerflöden med hjälp av ombyggnationer.

Besiktning och konsultation

Vi erbjuder konsultation och inspektioner för uppgraderingar, uppskattningar och flytt av anläggningar, innan stora underhållsarbeten och andra liknande ingrepp.

Löpande underhållsavtal

Vi erbjuder underhållsavtal och inspektioner för mekaniskt underhåll, förebyggande underhåll och trimning av styrsystem.

Elinstallation

Eftersom vi erbjuder nyckelfärdiga lösningar, så innebär det att vi såklart erbjuder elinstallation. Vi gör elkonstruktion och bygger elskåpen. Det gör att el och mekanik är optimerade till varandra.

Maskinstyrning

Styrning av maskiner är vad som gör dom intelligenta. När el och mekanik är på plats krävs det att dessa element kommunicerar med varandra. Med hjälp av sensorteknik och industriella styrsystem kan vi läsa av verkligheten och översätta det till inputs och maskinerna agerar automatiskt enligt inställningarna.

Renoverade maskiner

Ibland kan de mekaniska egenskaperna vara i väldigt gott skick, men att tekniken i övrigt har utvecklats och det gör att en maskin i det stora hela kan anses obsolet i den kontext den agerar i. För att värna om miljön och för att vara resurseffektiv erbjuder vi tjänsten att renovera maskiner. Det kan vara allt från att göra uppdateringar där den står, till att vi köper tillbaka maskinen, renoverar den och erbjuder den till någon annan anläggning där kapaciteten inte är lika hög. Det gör att man utnyttjar materialresurserna till max ur ett materiallivscykelperspektiv.