Vida Timber Borgstena uppgraderar sågintaget

Vida Timber Borgstena uppgraderar sågintaget

Vida Timber i Borgstena uppgraderar sågintaget med en ny mottagningsbana. Uppgraderingen är ytterligare ett steg i en stegvis modernisering av sågintaget. Den nya banan är utrustad med kedjehjul i nylon och slitplast i specialutförande för extra ljuddämpning. Medbringarna äntrar banan linjärt för en tystare drift. Kort medbringaravstånd 600 mm, aggressiva medbringare och kraftig 15 kW drift möjliggör ihopkörning av stocklucka. Halvautomatisk hydraulisk sträckare ger tystare drift och underlättar underhåll. Banan monteras in under sommaren 2020.